Промоция на дърва за огрев.

Нови цени от 1 август 2019г.

Пеклюк ЕООД предлага дърва за огрев от следните видове:

Бор (Чам) за огрев

Дърва на 1 метър (метровици) - 60лв. за куб. м.

Дърва на пале - Нацепени и нарязани - 65лв. за куб. м.

Поръчай дърва...

Дъбови дърва за огрев

Дърва на 1 метър (метровици) - 90лв. за куб. м.

Дърва на пале - Нацепени и нарязани - 95лв. за куб. м.

Поръчай дърва...

Букови дърва за огрев

Дърва на 1 метър (метровици) - 85лв. за куб. м.

Дърва на пале - Нацепени и нарязани - 90лв. за куб. м.

Поръчай дърва...

Габрови дърва за огрев

Дърва на 1 метър (метровици) - 85лв. за куб. м.

Дърва на пале - Нацепени и нарязани - 90лв. за куб. м.

Поръчай дърва...

Акациеви дърва за огрев

Дърва на 1 метър (метровици) - 85лв. за куб. м.

Дърва на пале - Нацепени и нарязани - 90лв. за куб. м.

Поръчай дърва...